chao mung dh dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA TUẦN LỄ THỨ 06 - 07 NĂM 2024

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA TUẦN LỄ THỨ 06 - 07 NĂM 2024

Số kí hiệu 06 -07-2024
Ngày ban hành 04/02/2024
Thể loại Lịch
Lĩnh vực Lịch
Cơ quan ban hành Trung tâm Văn hóa
Người ký TP. Hành chính - Tổng hợp

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA
Tuần lễ thứ 06-07 năm 2024(từ ngày 05/02/2024 đến ngày 18/02/2024)TUẦN 06 (TỪ NGÀY 05/02 ĐẾN NGÀY 11/02/2024)
THỨ HAI ngày 05/02/2024 (Ngày 26/12 AL): 
1/ Giám đốc Ngô Hùng Vĩ, các Phó Giám đốc: Trần Tấn Tâm, Nguyễn Lai làm việc tại trụ sở.
2/ Đội Tuyên truyền và Chiếu bónglưu động ráp chương trình đêm mùng 01, mùng 03 Tết Nguyên đán.
- Địa điểm: Trung tâm Văn hoá tỉnh.
THỨ BA ngày 06/02/2024 (Ngày 27/12 AL):
Sáng:
1/ 08h30:Ban Giám đốc duyệt báo cáo chính thức chương trình đêm mùng 01, mùng 02, mùng 03 Tết Nguyên đán.
- Địa điểm: Sân khấu Trung tâm Văn hoá tỉnh.
- Thành phần: Phòng NTQC, Đội TT&CBLĐ, tổ kỹ thuật, cộng tác viên, tạp vụ (dọn dẹp sân khấu).
Chiều:
1/ 14h00:Ban Giám đốc duyệt báo cáo chính thức chương trình đêm mùng 01, mùng 02, mùng 03 Tết Nguyên đán.
- Địa điểm: Sân khấu Trung tâm Văn hoá tỉnh.
- Thành phần: Phòng NTQC, Đội TT&CBLĐ, tổ kỹ thuật, cộng tác viên, tạp vụ (dọn dẹp sân khấu).
THỨ TƯ ngày 07/02/2024 (Ngày 28/12 AL):
Sáng:
1/ 07h30: Ban Giám đốc làm việc với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã Chơn Thành về điểm diễn phục vụ Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2024).
- Địa điểm: Huyện Chơn Thành.
- Đội TT&CBLĐ chuẩn bị nội dung.
Chiều:
1/ Giám đốc Ngô Hùng Vĩ, các Phó Giám đốc: Trần Tấn Tâm, Nguyễn Lai làm việc tại trụ sở.
THỨ NĂM ngày 08/02/2024 (Ngày 29/12 AL):
  1/Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên nghỉTết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (đến hết ngày 14/02/2024).
    - Bảo vệ trực cơ quan.
THỨ SÁU ngày 09/02/2024 (Ngày 30/12 AL):
Sáng:         
1/ 07h30Giám đốc Ngô Hùng Vĩ trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024(cả ngày).
- Cùng trực: Phó phòng HC-TH Nguyễn Thị Phượng; Nhân viên Lê Thị Tuy, Nguyễn Lam Giang, Hoàng Trọng Hinh.
2/ 08h00: Chạy sân khấu biểu diễn mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024(cả ngày).
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Phòng NTQC, Đội TT&CBLĐ, tổ kỹ thuật, cộng tác viên.
Chiều:
1/ Giám đốc Ngô Hùng Vĩ, các Phó Giám đốc:Trần Tấn Tâm, Nguyễn Lai làm việc tại trụ sở.
2/ Sắp xếp bàn ghế, bảng tên đại biểu, hoa,…chuẩn bị phục vụ Lễ hội giao thừa năm 2024.
- Địa điểm: Khuôn viên Trung tâm Văn hoá tỉnh.
- Thành phần: Theo danh sách phân công.
Tối:
1/19h00:Lễ tân phục vụ Lễ hội giao thừa năm 2024.
- Địa điểm: Khuôn viên Trung tâm Văn hoá tỉnh.
- Thành phần: Theo danh sách phân công.
2/ 19h00: Chiếu phim phục vụ Tết Nguyên đán 2024.
- Địa điểm: Huyện Bù Gia Mập.
- Thành phần: Tổ chiếu phim.
THỨ BẢY ngày 10/02/2024 (Ngày mùng 01 Tết):
1/ 07h30Giám đốc Ngô Hùng Vĩ trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024(cả ngày).
- Cùng trực: Phó phòng HC-TH Nguyễn Thị Phượng; viên chức Kiều Trang Linh; nhân viên Vũ Hữu Đoàn.
2/ 19h00:Giám đốc Ngô Hùng Vĩdự chương trình ca múa nhạc đường phố đêm mùng 01 Tết.
- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Đội TT&CBLĐ, tổ kỹ thuật, cộng tác viên.
3/ 19h00: Chiếu phim phục vụ Tết Nguyên đán 2024.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Tổ chiếu phim.
CHỦ NHẬT ngày 11/02/2024 (Ngày mùng 02 Tết): 
1/ 07h30: Phó Giám đốc Trần Tấn Tâm trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024(cả ngày).
- Cùng trực: TP. NTQC Nguyễn Xuân Thọ; PTP. NTQC Hà Thị Kim Anh; nhân viên Hoàng Trọng Hinh.
2/ 19h00: Phó Giám đốc Trần Tấn Tâmdự chương trình ca múa nhạc đường phố đêm mùng 02 Tết.
- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Phòng NTQC, tổ kỹ thuật, cộng tác viên.
3/ 19h00: Chiếu phim phục vụ Tết Nguyên đán 2024.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Tổ chiếu phim.

TUẦN 07 (TỪ NGÀY 12/02 ĐẾN NGÀY 18/02/2024)
THỨ HAI ngày 12/02/2024 (Ngày mùng 03 Tết):     
1/ 07h30Phó Giám đốc Nguyễn Lai trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024(cả ngày).
- Cùng trực: TP. TTCĐ, TLNguyễn Đức Minh; viên chức Lê Thị Thu; nhân viên Vũ Hữu Đoàn.
2/ 19h00:Phó Giám đốc Nguyễn Laidự chương trình ca múa nhạc đường phố đêm mùng 03 Tết.
- Địa điểm: Sân khấu Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Đội TT&CBLĐ, tổ kỹ thuật, cộng tác viên.
3/ 19h00: Chiếu phim phục vụ Tết Nguyên đán 2024.
- Địa điểm: Quảng trường 23/3.
- Thành phần: Tổ chiếu phim.
THỨ BA ngày 13/02/2024 (Ngày mùng 04 Tết):
Sáng:
1/ 07h30Phó Giám đốc Trần Tấn Tâm trực Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024(cả ngày).
- Cùng trực: PTP. HC-TH Lê Thị Nguyên; viên chức Đoàn Thị Hương; nhân viên Hoàng Trọng Hinh.
THỨ TƯ ngày 14/02/2024 (Ngày mùng 05 Tết):
  1/Ban Giám đốc cùng toàn thể viên chức, nhân viên tiếp tục nghỉTết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (đến hết ngày 14/02/2024).
  - Bảo vệ trực cơ quan.
THỨ NĂM ngày 15/02/2024 (Ngày mùng 06 Tết):
Sáng:
1/ 08h30: Giám đốc Ngô Hùng Vĩchủ trì Họp mặt viên chức, nhân viên đầu năm.
 - Địa điểm: Phòng họp TTVH.
  - Thành phần: Các Phó Giám đốc: Trần Tấn Tâm, Nguyễn Lai; Toàn thể viên chức, nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh.
          Chiều:
   1/ Giám đốc Ngô Hùng Vĩ, các Phó Giám đốc:Trần Tấn Tâm, Nguyễn Lai làm việc tại trụ sở.
          Tối:
    1/19h00Ban Giám đốc dự Lễ khai mạc Hội thi Lân Sư Rồng tỉnh Bình Phước lần thứ IV, năm 2024.
     - Địa điểm: Quảng trường 23/3.
     - Thành phần: Toàn thể viên chức, nhân viên Trung tâm Văn hóa tỉnh.
THỨ SÁU ngày 16/02/2024:
   1/ Giám đốc Ngô Hùng Vĩ, các Phó Giám đốc:Trần Tấn Tâm, Nguyễn Lai làm việc tại trụ sở.
 

  TL. GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-TH
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Lê Thị Nguyên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch"

Số 3868/SVHTTDL - VH

Vv Tuyên truyền đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ , công cụ hỗ trợ và pháo

Thời gian đăng: 26/12/2023

lượt xem: 42 | lượt tải:27

Số 97-HD/BTGTU

Hướng dẫn về Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Thời gian đăng: 22/12/2023

lượt xem: 90 | lượt tải:17

Số 3683/SVHTTDL-VH

V/v triển khai hướng dẫn xét tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần VI

Thời gian đăng: 20/12/2023

lượt xem: 154 | lượt tải:78

Sô 3677/SVHTTDL-VH

V/v triển khai tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý,bảo vệ và phát triển rừng

Thời gian đăng: 20/12/2023

lượt xem: 63 | lượt tải:45

2785/KH-SVHTTDL

KH Triển khai xét tặng giải thưởng quảng bá đối vớicáctập thể,cá nhâncó thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá các tác phẩmvăn học,nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”đợt 2, giai đoạn 2022

Thời gian đăng: 20/12/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:73

08-2024

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA TUẦN LỄ THỨ 08 NĂM 2024

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay888
  • Tháng hiện tại23,969
  • Tổng lượt truy cập1,046,691
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây