chao mung dh dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025

Tuần làm việc 12 - 2021

Tuần làm việc 12 - 2021

Số kí hiệu 12 - 2021
Ngày ban hành 21/03/2021
Thể loại Lịch
Lĩnh vực Lịch
Cơ quan ban hành Trung tâm Văn hóa
Người ký Giám đốc

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM VĂN HÓA.
     Tuần lễ thứ 12 (từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021).
Thứ 2 ngày 22/03/2021.

Sáng: 
Làm việc bình thường
Chiều: 
-
14h00: Giám đốc Dương Thị Thanh Vị làm việc với tiểu ban bầu cử
Địa điểm: Ban Tuyên giáo
Thứ 3 ngày 23/03/2021.
Làm việc bình thường.
Thứ 4 ngày 24/03/2021
Sáng: 
Ban Giám đốc dự báo cáo chương trình TTLĐ
Địa điểm: Hội trường
Chiều: 
Làm việc bình thường
Thứ 5 ngày 25/03/2021
Sáng:
9h00: Giám đốc Dương Thị Thanh Vị làm việc với Cục Văn hóa cơ sở
Địa điểm: Phòng họp Sở
Chiều:
Làm việc bình thường
Thứ 6 ngày 26/03/2021
- Làm việc bình thường.   
Thứ 7 ngày 27/03/2021

- Tổ chức vòng sơ loại “Sân chơi tìm tài năng”
- Địa điểm: Hội trường
Chủ nhật ngày 28/03/2021
Tổ chức vòng sơ loại “Sân chơi tìm tài năng”
-
 Địa điểm: Hội trường


                                                                             TL GIÁM ĐỐC
                                                                        TRƯỞNG PHÒNG HC-TH
                                                                                      (đã ký)


                                                                             Nguyễn Đức Hòa

 

Các văn bản cùng thể loại "Lịch"

Số 143/TB - BTC

Thông báo Liên hoan các nhóm nhảy và khiêu vũ tỉnh Bình Phước năm 2021

Thời gian đăng: 12/04/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

Số 142/TL - BTC

Thể lệ Liên hoan Nhóm nhảy và Khiêu vũ tỉnh Bình phước năm 2021

Thời gian đăng: 12/04/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1

Số 126- TB-BTC

Thông báo kết quả vòng sơ tuyển và điều chỉnh thời gian tổ chức vòng bán kết, chung kết xếp hạng sân chơi "tìm tài năng" Hội thi Tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2021

Thời gian đăng: 29/03/2021

lượt xem: 19 | lượt tải:11

Số 563/KH - SVHTTDL

Kế hoạch Tổ chức sân chơi "Tìm tài năng trẻ" Chương trình Hội thi tuyên truyền Ca khúc cách mạng năm 2021

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 22 | lượt tải:15

Số 562/ KH - SVHTTDL

Kế hoạch về việc Tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Phước lần thứ XIII năm 2021

Thời gian đăng: 14/03/2021

lượt xem: 20 | lượt tải:9

14 - 2021

Lịch làm việc tuần 14 - 2021