chao mung dh dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025
 
banner hntw8kxiii 1
 

Nóng vấn đề phụ cấp cán bộ thôn, ấp

Thứ ba - 11/12/2018 03:34 676 0
(TTVH) - Tiếp tục chương trình làm việc, ngày thứ hai 11-12, sau khi các ban HĐND tỉnh trình bày các báo cáo thẩm tra, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX nóng lên với phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với lãnh đạo một số cơ quan chuyên môn của tỉnh.
Nóng vấn đề phụ cấp cán bộ thôn, ấp

Tại kỳ họp này, Giám đốc 3 sở Nội vụ, Giáo dục - Đào tạo, Tài nguyên - Môi trường sẽ trả lời ý kiến của đại biểu chất vấn trước và trong kỳ họp.

Mở đầu phiên chất vấn, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương đã trả lời ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về “Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ giải trình rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Hiện nay, vì sao sở chưa tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện Quyết định 402/QĐ-TTg” và “Trách nhiệm của Giám đốc Sở Nội vụ trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành và hướng dẫn thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 21-9-2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/ QĐ-UBND ngày 24-3-2016 của UBND tỉnh. Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND là quy định liên quan đến chế độ phụ cấp đối với các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, thôn và nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri trong toàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương phát biểu tại kỳ họp

Sau khi giải trình về các nội dung quy định tại Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương đề xuất:

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét thời điểm áp dụng thực hiện Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND từ ngày 1-1-2019 (không cắt phụ cấp từ 1-10-2018) để các huyện, thị xã, thành phố chủ động trong việc sắp xếp, thực hiện. Giao Sở Tài chính xây dựng đề án khoán kinh phí hỗ trợ chi hoạt động cho các đoàn thể chính trị ở cấp xã, thôn, khu phố trình cấp thẩm quyền thông qua để tạo điều kiện cho tổ chức này hoạt động hiệu quả (thực hiện từ năm 2019) và đề xuất sử dụng kinh phí khoán chi phụ cấp cho các chức danh không chuyên trách và chức danh phụ trách mặt trận và các đoàn thể ở thôn, ấp, khu phố còn lại sau khi đã chi phụ cấp cho từng chức danh này.

Không thỏa mãn với ý kiến trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ, đại biểu Lã Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh chất vấn: “Quá trình xây dựng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND, UBMTTQVN tỉnh không nhận được góp ý. Việc bỏ chức danh và phụ cấp chức vụ trong Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND dựa trên căn cứ pháp lý nào?”.

Đại biểu Lã Thị Thu Hương, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương trả lời:

Sở đã gửi lấy ý kiến góp ý của MTTQVN tỉnh, không biết vì sao UBMTTQVN tỉnh không nhận được. Về việc bỏ chức danh và phụ cấp chức vụ, hiện có nhiều quy định chưa đầy đủ, mỗi địa phương thực hiện một khác. Tỉnh sau này sẽ tổng kết và có đánh giá.

Nhận thấy ý kiến trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ chưa đầy đủ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản đề nghị:

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND nhận được được sự phản đối mạnh mẽ của đối tượng liên quan trên toàn tỉnh và có làn sóng xin nghỉ làm công tác mặt trận, đoàn thể ở cơ sở. Khi ban hành quyết định, theo quy định, đối tượng chịu ảnh hưởng phải được lấy ý kiến, nhưng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND đã không lấy ý kiến cán bộ, ban mặt trận thôn, ấp… Cần làm rõ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND bãi bỏ chức danh ở thôn, ấp hay bãi bỏ phụ cấp của chức danh…

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản phát biểu tại kỳ họp

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai đã làm rõ hơn vấn đề này:

Thời gian hiệu lực thi hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND từ ngày 1-10-2018 là đúng quy định nhưng không hợp lý. Bởi như Luật lao động, muốn chấm dứt hợp đồng cũng phải thông báo trước 3 tháng, việc bãi bỏ phụ cấp liên quan đến nhiều người, chỉ sau 10 ngày ký ban hành là quá nhanh và từ 1-10-2018 kho bạc nhà nước căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh sẽ không giải ngân được nguồn ngân sách này, nếu dời lại từ ngày 1-1-2019 như đề xuất của Sở Nội vụ hay thời điểm khác, thì phải giải quyết được vấn đề này.

Quyết định của UBND tỉnh chỉ có thể bỏ phụ cấp chứ không thể bỏ được chức danh, vì chức danh được quy định bởi luật và quy định của Trung ương. Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND quy định không rõ ràng, cần phải được sửa lại cho chính xác, không để suy diễn.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Trần Ngọc Trai phát biểu tại kỳ họp

Về việc này, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền lưu ý:

Việc để xảy ra phản ứng đối với Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND là không nên, đặc biệt trong thời điểm hiện nay. Sở Nội vụ và UBMTTQVN tỉnh chỉ cách nhau 2 bước chân (2 cơ quan liền kề nhau) mà việc lấy ý kiến không thực hiện được phải thẳng thắn rút kinh nghiệm. Thực hiện Đề án 999 của Tỉnh ủy, tỉnh sẽ chấp hành nghiêm quy định, chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện đề án có nhiều khó khăn, rất cần sự đồng thuận cao trong toàn bộ hệ thống chính trị của toàn tỉnh.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại kỳ họp

Đối với việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thành Chương trả lời:

Trong việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg, Giám đốc Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh triển khai, thực hiện các nội dung sau:

Thứ nhất: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 858/SNV-CCVC ngày 12-5-2016 hướng dẫn UBND các huyện, thị xã xây dựng và phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên chỉ có 3/11 huyện, thị xã (Đồng Xoài, Đồng Phú, Chơn Thành) đã phê duyệt đề án.

Thứ hai: Thời gian qua chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg. Cụ thể, UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh điều tra, khảo sát số lượng CBCCVC người dân tộc thiểu số (tại Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 8-4-2016 của UBND tỉnh), nhưng đến nay không có báo cáo kết quả điều tra, khảo sát số lượng CBCCVC người dân tộc thiểu số từ Ban Dân tộc tỉnh. (Sở Tài chính báo cáo đã giao kinh phí cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát; Ban Dân tộc báo cáo không có kinh phí thực hiện điều tra, khảo sát tại Công văn số 324/BDT-VP ngày 16-10-2018).

Thứ ba: Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TTg, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thứ tư: Ngày 9-11-2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2576/SNV-CCVC trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm: Ngày 22-6-2018, Thường trực Tỉnh ủy có Kết luận số 208-KL/TU (phiên thứ 17 - ngày 19-6-2018), yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và lấy ý kiến kỹ hơn về các chỉ tiêu cụ thể, đảm bào tính hợp lý, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh, tránh rập khuôn, máy móc, cứng nhắc và hình thức khi đưa vào triển khai thực hiện.

Thứ sáu: Ngày 19-7-2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1241/SNV-CCVC báo cáo UBND tỉnh, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét, cho chủ trương về kinh phí để Sở Nội vụ thực hiện điều tra, khảo sát số lượng CBCCVC người dân tộc thiểu số xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ CBCCVC người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo ý kiến của Sở Tài chính đã phân bổ kinh phí cho Ban Dân tộc tỉnh thực hiện điều tra, khảo sát tại Công văn số 2399/STC-HCSN ngày 7-9-2018.

Thứ bảy: Ngày 5-10-2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1949/SNV-CCVC gửi các cơ quan, đơn vị rà soát, thông kê, báo cáo CBCCVC người dân tộc thiểu số.

Thứ tám: Sở Nội vụ tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và ngày 4-12-2018 có Tờ trình số 2386/TTr-SNV trình UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển đội ngũ CBCCVC người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (lần 2). Ngày 5-12-2018, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 112/TTr-UBND trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo kế hoạch phát triển đội ngũ CBCCVC người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, Sở Nội vụ đã triển khai Quyết định số 402/QĐ-TTg theo đúng quy định. Tuy nhiên, do có nhiều khó khăn, vướng mắc như đã nêu, vì vậy chưa ban hành kế hoạch phát triển đội ngũ CBCCVC người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện.

Đại biểu Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Về vấn đề này, phát biểu tại kỳ họp, đại biểu Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho biết:

Trước khi có Quyết định số 402/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 449/QĐ-TTg về việc này và UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Vì thế, cho dù không có Quyết định số 402/QĐ-TTg, thì việc này vẫn phải tiến hành. Việc triển khai chậm, cần xem xét trách nhiệm của Ban Dân tộc tỉnh.

Nguồn tin: baobinhphuoc.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Số 1915/SVHTTDL-VH

Về việc phối hợp triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:4

Số 1694/KH-SVHTTDL

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày du lịch Việt Nam và ngày du lịch thế giới năm 2024

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 27 | lượt tải:7

Số 50/2024/NĐ-CP

Nghị định Số 136/2020/NĐ - CP

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:4

Số 1379/SVHTTDL-VH

Về việc triển khai thức hiện Công văn số 1314-CVBTGTU

Thời gian đăng: 11/07/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:12

Số 1494/SVHTTDL- TTr

Về việc hưởng ứng Tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam"

Thời gian đăng: 11/06/2024

lượt xem: 93 | lượt tải:27

27 - 2024

Lịch làm việc tuần 27 - 2024

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Hôm nay1,453
  • Tháng hiện tại28,769
  • Tổng lượt truy cập1,262,575
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây