chao mung dh dang bo cac cap nhiem ky 2020 2025
 
banner hntw8kxiii 1
 

Phát huy, bảo tồn văn hóa đa sắc thái các dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng

Chủ nhật - 22/03/2020 21:52 854 0
TTVH - Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao dân trí, thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Những năm qua, huyện Phú Riềng đã chú trọng thực hiện có hiệu quả Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam” đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội
BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY.
      Huyện Phú Riềng có 20 thành phần dân tộc anh em sinh sống như:  Kinh, S’tiêng, Chăm, Mường, Tày, Sán Chay, Sán Rìu…. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 12,6%. Với truyền thống yêu nước và tinh thần cần cù lao động sáng tạo, các tầng lớp nhân dân đã gắn bó, đoàn kết chung tay xây dựng  huyện Phú Riềng ngày càng giàu đẹp, đời sống văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Những phong tục tập quán riêng biệt của từng cộng đồng dân tộc luôn được chú trọng bảo tồn và phát huy, đã tạo nên bức tranh phong phú về văn hoá của địa phương như: Các làn điệu dân ca, dân vũ, điệu múa kết hợp với âm nhạc cồng, chiêng, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống; các lễ hội, nghi lễ tín ngưỡng dân gian, nghề truyền thống...
    Công tác bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số huyện Phú Riềng được triển khai thực hiện hướng tới mục tiêu: Bảo tồn, phát huy những giá trị di sản văn hoá, truyền thống , tăng cường xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể. Xây dựng hệ thống các công trình văn hoá, trong đó ưu tiên hỗ trợ xây dựng tại các thôn, làng, bản. Nâng cao mức hưởng thụ và cung cấp những sản phẩm văn hoá phù hợp. Đến nay, đã được triển khai sâu rộng, thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức truyền dạy  được 4 lớp cồng, 4 lớp chiêng; 3 lớp múa dân gian; 1 lớp đàn đá, kết hợp cồng, chiêng; 1 lớp truyền dạy tiềng nói  người X’tiêng… thu hút được đông đảo người đồng bào dân tộc thiểu số với mọi giới tình, mọi lứa tuổi tham gia. Địa phương đã  mua sắm và bảo tồn 1 bộ cồng, 1 bộ chiêng và 1 bộ đàn đá; biên sọan ấn phẩm về bộ sưu tập văn hóa đặc sắc người X’tiêng Phú Riềng; tổ chức 2 chương trình Liên hoan văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số cấp huyện và 3 chương trình trưng bày, kết hợp giao lưu văn hóa, ẩm thực các dân tộc thiểu số; hỗ trợ các đội văn nghệ dân gian, Cồng, Chiêng duy trì hoạt động thường xuyên và tham gia biểu diễn tại các chương trình của huyện và tỉnh tổ chức. Qua đó đã hình thành nên các đội văn nghệ dân gian, Cồng, Chiêng, đàn đá có lối sử dụng nhạc cụ và các bài ca, điệu múa truyền thống thuần thục; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của đồng bào các dân tộc thiểu số được duy trì và ngày càng phát triển sôi nổi, các hủ tục lạc hậu, lỗi thời, mê tín, dị đoan trong cộng đồng các dân tộc thiểu số được hạn chế và xóa bỏ; nếp sống văn hóa mới tiến bộ được cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp thu thực hiện, tỷ lệ gia đình văn hóa là người đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng; các hoạt động cụ thể đã giúp khơi dậy tâm huyết trong đội ngũ các nghệ nhân, con em người đồng bào tham gia truyền dạy và bảo tồn những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.
      Anh Điểu Kia, 38 tuổi, trưởng thôn Phu Mang 2, xã Long Hà là một trong những thành viên trẻ của đội cồng chiêng Long Hà cho biết: “đồng bào S’tiêng mình có rất nhiều nét văn hóa độc đáo như dệt thổ cẩm, cơm lam, rựu cần, lễ hội mừng lúa mới… nhưng một trong những văn hóa quan trọng nhất là cồng, chiêng. Vào mỗi dịp lễ, hội trai tráng trong làng sẽ đánh những bản nhạc cồng chiêng, các cô gái sẽ múa quanh lửa hồng, cả cộng đồng người S’tiêng trong thôn sẽ đoàn kết, vui vẻ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Nhưng bây giờ không còn nhiều người biết đánh cồng, đánh chiêng nữa, nên mình muốn học hỏi để sau này dạy lại cho con, cháu và các bạn trẻ, từ đó góp phần duy trì bản sắc dân tộc mình”.
ĐA DẠNG VĂN HÓA.
     Bên cạnh những nét văn hóa độc đáo của đồng bào S’tiêng thì trang phục, ẩm thực, phong tục cưới, hỏi, ma chay của Đồng bào Chăm, xã Phú Riềng cũng mang một nét văn hóa rất riêng và đầy thú vị. Áo Chàm, vòng bạc, đàn Tính, hát Then của người Tày, xã Long Bình góp phần tô đậm những nét văn hóa giao thoa, đặc sắc của huyện Phú Riềng, thường xuyên góp mặt trong những chương trình quan trong của địa phương. Bà Lương Thị Bằng cho biết: “Chúng tôi quê gốc tỉnh Lạng Sơn, vào xã Long Bình, lập nghiệp hơn 30 năm nay nhưng văn hóa truyền thống của dân tộc vẫn giữ nguyên, mỗi chị em chúng tôi ở đây đều có một bộ áo chàm, vòng bạc thể hiện sự thùy mị, nết na, khéo léo của người con gái Tày, thường được diện trong dịp lễ, tết và rất tự hào. Đặc biệt khi diện trang phục truyền thống của dân tộc mình, biểu diễn cùng đàn tính và hát Then thì đó là sự kết hợp mang một nét riêng biệt của người Tày, chúng tôi sẽ cố gắng truyền dạy cho con cháu mình lưu giữ được hồn dân tộc dù ở bất cứ đâu”.
     Những năm qua, Chất lượng hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngày càng được nâng lên, Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Để công tác bảo tồn thực sự hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng, huyện Phú Riềng luôn lồng ghép trưng bày các dụng cụ lao động, trang phục, trang sức, nhạc cụ truyền thống... của các dân tộc anh em, tổ chức các môn thể thao mang đậm nét văn hóa như bắn nỏ, bắn cung, đi cà kheo, đẩy gậy…, giới thiệu các món ăn truyền thống, và dàn dựng các tiết mục văn nghệ mang đậm nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc anh em tại địa phương trong các Lễ hội mừng Đảng, mừng xuân; Đại hội mặt trận tổ quốc; Đại hội các dân tộc thiểu số; liên hoan văn hóa, thể dục thể thao các dân tộc thiểu số….Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Văn hóa đặc trưng tốt đẹp của các đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được khôi phục, bảo tồn và có sự tiếp nối, gắn với xây dựng phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
      Để công tác bảo tồn ngày càng phát huy hiệu quả, đi vào thực chất, ông Nghiêm Văn Nam- Phó phòng Văn hóa Thông tin huyện Phú Riềng cho biết: “huyện Phú Riềng đang tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện xây dựng đời sống văn hoá. Trong đó trọng tâm là vận động nhân dân các dân tộc trong toàn huyện phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, cải tạo tập quán lạc hậu; đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Cùng với đó là đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động nguồn lực trong nhân dân thực hiện các mục tiêu của Chương trình như: Xây dựng nhà văn hoá và đội văn nghệ thôn, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cơ sở... phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của nhân dân trong xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Việc bảo tồn và phát triển các giá trị truyền thống văn hóa đã được địa phương coi trọng, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, làm tăng sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong tiến trình hội nhập và phát triển.
 

Tác giả bài viết: TTVH Phú Riềng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Số:1342/SVHTTDL-DL

Công văn Về việc hỗ trợ phát động cuộc thi "Sáng tạo video clip du lịch An Giang năm 2024"

Thời gian đăng: 15/05/2024

lượt xem: 32 | lượt tải:20

Số: 1201/SVHTTDL - VP

Công văn Về hưởng ứng Lễ trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024

Thời gian đăng: 13/05/2024

lượt xem: 21 | lượt tải:11

Số 1162/SVHTTDL-VH

Về việc Tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5 /1924 - 20/5/2024)

Thời gian đăng: 04/05/2024

lượt xem: 54 | lượt tải:25

Số 1053/SVHTTDL-VH

Về việc triển khai, tuyên truyền, hưởng ứng tham gia Cuộc thi chính luận về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian đăng: 04/05/2024

lượt xem: 30 | lượt tải:17

Số: 1567 /BVHTTDL-MTNATL

V/v sử dụng mẫu biểu trưng (logo) để tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thời gian đăng: 19/04/2024

lượt xem: 86 | lượt tải:62

20 - 2024

Lịch làm việc của tuần 20 - 2024

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,419
  • Tháng hiện tại29,122
  • Tổng lượt truy cập1,167,262
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây